Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلفین بی دبی
#1
دلفین بی دبی
یکی از جاذبه های گردشگری و توریستی دبی که بسیار طرفدار دارد، مجموعه تفریحی دلفین بی است مه بزرگترین مجموعه نگه داری دلفین در جهان می باشد. این مجموعه برای تفریح و بازی با دلفین ها برای توریستان افتتاح گردید تا مسافریان از بازی با دلفین ها و شنا کردن د رکنار آنها لذت ببرند. 
دلفین ها تنها موجوداتی هستند که بسیار مهربان و باهوش هستند، اکثر دلفین های این مجموعه دست آموز هستند و تمامی درخواستها از جانب گردشگران را انجام می دهند. مسافرینی که حتی شنا بلد نیستند نیز می توانند در کنار دلفین ها شنا کنند. مسافرین تور دبی با تمامی سنین می توانند به این مجموعه بیایند و از کنار دلفین ها بسیار لذت ببرند.
 
[Image: didni-dubaibay1.jpg]
 
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

About PokeBot.Ninja

The goal is to create the best Pokemon Go™ bot possible.

              Quick Links

              User Links