Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
میدان ماهی دبی
#1
میدان ماهی دبی
در مرکز شهر و در خیابان دیره میدانی با نماد بزرگ و زیبا ماهی شکل وجود دارد. این میدان متصل کننده سه خیابان اصلی در شهر دبی می باشد. در اطراف میدان ماهی انواع بانک ها، صرافی، هتل های خوب و انواع رستوران های مطرح وجود دارد. مسافرین عزیز تور دبی می توانند پس از انجام کار های خود به این میدان بیایند و استراحت کنند.
همچنین در اطراف میدان ماهی مجتمع های تجاری بزرگ و بازار های خوبی نیز وجود دارد.
 
[Image: didani-meidanmahi1.jpg]
 
Reply


Messages In This Thread
میدان ماهی دبی - by sdffb97 - 05-16-2018, 12:30 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

About PokeBot.Ninja

The goal is to create the best Pokemon Go™ bot possible.

              Quick Links

              User Links